ਕੁੱਝ ਖਿਆਲ

ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੱਖ ਨੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ


ਕੁੱਤੇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬੀ ਹਣ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹਣ
ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀ ਵਤਨ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ-ਲੋਮੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਇ ਥਾਂਇ ਨਹੀਂ।


Selective regrets aren’t any worth my friends.
Consistent mistakes means one isn’t taking lessons nor making amends!


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੁਨਰਸਿਰਜਣ ‘ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਇਫਾੰ ਦੀ ਰੱਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।


ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੀ.
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਥਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜੀ.


ਸਾੱਡੇ ਤਖਤ ਸੀ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਜੀ ਬਣੇ ਬਾਂਕੇਆਂ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਲਈ.
ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੌਸ਼ਨ ਮਸਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਪਿੱਲੇ ਨਹੀਂ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: