ਨਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ

ਨਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ
ਕੱਚੇ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ
ਿਵਚ ਕੈਦੀ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਓਂਦੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਲਮੀਕਾਂ
ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ
ਚੂੜਿਆਂ ਚਮਾਰਾਂ ਸ਼ੀਕਲੀਕਰਾਂ ਦੇਆਂ
ਪੱਕਿਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਿਵਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ
ਆਜ਼ਾਦ ਉਦਾਸੀ ਭਰਦੈ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਡੂਮ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ
ਅਰਸ਼ੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਾਗੁ-ਨਾਦੁ ਰਲਾਏ ਕੈ
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗੀਤ ਗਾਂਵਦੈ।
ਨਾਨਕ ਜੱਟਾਂ ਤਰਖਾਣਾਂ
ਖੱਤਰੀਆਂ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਿਸਆਣਦਾ
ਿੲਹਨਾ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ
ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਵਦੈ!
ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਸੱਦਾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: