Gurbāṇī Dhurpadē aur Gurū Carcā

Memory & Pedagogy of Gurbāṇī Saṅgīta: Identity & the Clash of Histories

The Legends of Bhai Sadhāran —my direct ancestor: Part I

The mention of my ancestor, who was the classmate of the 2nd Sikh Guru, Guru Angad; blessed by the 3rd Sikh Guru, Guru Amar Das with the title “Sant Sadhāran” after he completed the sewa of Baoli Sahib —its architecture-construction, especially marked by his crafting and finishing the very complicated submerged kāth-dī-pauṛī. This is said … Continue reading

Saṅgīt?

saṅgīt ō nahīṅ jō tusīṅ samajhdē hō saṅgīt tāṅ ō âē jo gūṅgā bhī gāvē bēhrā bhī suṇē aṅnāh bhī dēkhē mōēā bhī jīvē ēh tāṅ allāh-rām bnāē ēh tāṅ allāh-rām mnāē ēh tāṅ allāh-rām suṇāē

Guru Ki Jori still roars

Guru Ki Jori still roars inspite of Akali Dal apathy and criminal intent against Guru’s heritage —need to see if Captain Amarinder Singh does one better or two less! Here is to the defeat of Shiromani Akali Dal and Sukhbir Singh Badal in recent election…

ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਹੈਨ ਟੇਡੇ-ਮੇਡੇ ਅਰ ਐਨ ਪੇਚੀਦੇ!

ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਹੈਨ ਟੇਡੇ-ਮੇਡੇ ਅਰ ਐਨ ਪੇਚੀਦੇ! ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਅਗੇਰਾ ਕੀ?

Jassi Jasbir celebrates 350th birth anniversary of Guru Gobind Singh!

ਸੌ ਝੂਠ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੇਆਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੀ ਬਣਦਾ ਭਲਿਓ!

“AAP leader” if I am, this is my funda about my waters, ah them Punjab waters —you tell me if you have the courage to face the Real Truths you fakesters! ਸੌ ਝੂਠ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੇਆਂ ਿੲਕ ਸੱਚ ਨੀ ਬਣਦਾ ਭਲਿਓ! —Add even a hundred lies, truth they shall never become. ਵੰਡੀਆਂ ਖੰਡਾਇਆਂ ਵਤਨ ਨੀ ਬਣਦੇ … Continue reading

Chalan te Mukā