Saṅgīt?

saṅgīt ō nahīṅ jō tusīṅ samajhdē hō saṅgīt tāṅ ō âē jo gūṅgā bhī gāvē bēhrā bhī suṇē aṅnāh bhī dēkhē mōēā bhī jīvē ēh tāṅ allāh-rām bnāē ēh tāṅ allāh-rām mnāē ēh tāṅ allāh-rām suṇāē